dětské pohybové aktivity

všestranné kurzy pro děti 


buďte v obraze, co se právě připravuje

Zápisy na kurzy do 2.pololetí právě začaly.

Využijte celý leden na možnost jednorázové lekce, kde si vyzkoušíte, jaký kurz je pro Vás to pravé.


Zápisy do kroužků na 2. pololetí pro školkové děti od 3 do 6 letco vám nabízím

rozvojové všestranné aktivity 

pro rodiče s dětmi

rozvoj fyzických, motorických a sociálních dovedností dětí

efektivně strávený čas rodiče s dítětem


cesta za sebepoznáním a samostatností dětí

Nabízím Vám smysluplně strávený čas rodiče s dítětem se záměrem všestranně rozvíjet Vaše děti za pomoci Montessori pedagogiky v všestranných kurzech

Základním kamenem je rozvíjet jejich fyzickou stránku včetně podpory fyziologického vývoje dětí včetně rozvoje psychomotoriky (neuromotoriku jemnou i hrubou, senzomotoriku a sociomotoriku).

Podpoříme společně jejich sociální rozvoj, spolupráci a navozování vztahů s vrstevníky.

Rozvineme jejich fyzické schopnosti, koordinaci a pohyb vlastního těla díky všestranným sportovním pomůckám. Posílíme jejich svalový tonus, protáhneme problematické zkrácené šlachy a vazy a pomůžeme napravit drobné fyziologické odchylky ve vývoji či jim naopak předejdeme.

Zlepšíme rozvoj řeči a pohybu díky trénování jemné a hrubé motoriky prostřednictvím různých aktivit zaměřených na všechny smysly v daném intuitivním období dítěte.

Zaměříme se na jejich správný fyziologický i psychický vývoj.

Společně si pomůžeme růst.


Nabízené všestranné aktivity pro Vaše děti 

a na co se v nich orientujeme:

Kurz 

Pohybové aktivity

podpora fyziologického rozvoje dětí od 4 měsíců do 4 let zaměřený na podporu jemné a hrubé motoriky včetně montessori aktivit, kde nechybí velká překážková dráha na rozvoj koordinace a rovnováhy včetně spolupráce s vlastním tělem

Kurz 

Od hlavy k patě

aktivní lekce cílená na protažení a posílení celého těla se zábavnými j´jógovými cviky napodobující zvířátka, kde nechybí ani relaxační a dechové momenty. Lekce je doplněna cviky a řáděním na barefoot překážkové bosí dráze pro zlepšení držení těla, jeho posílení a podpoření zdravého vývoje klenby a chodidel dětí

Kurz 

Smyslohrátky

všechny smysly rozvineme na zábavné volné neřízené lekci plné montessori pomůcek zaměřené zejména na rozvoj jemné motoriky, ale i poznávání světa kolem nás prostřednictvím modelů. Respektujeme intuitivní období dětí a proto si každý zvolí aktivitu, která momentálně vystihuje jeho období.  Nechybí ani tématická výtvarná dílnička plná různých  metod pro rozvoj kreativity a fantazie včetně smyslového koutku

Kurz 

Písnička s pohybem

živelná lekce s živou hudbou za doprovodu pianina, akordeonu či klávesové harmoniky včetně zpěvu, kde si vždy na určité téma užijeme pohyb s nějakou sportovní pomůckou. Budeme zpívat, učit se nové písničky a zkoušet perkusní nástroje, skákat a tančit do rytmu a podpoříme tak vztah k hudbě a rytmice

zaměření na

sociomotoriku

vzájemná spolupráce dětí, reakce a chování mezi vrstevníky, navozování vztahů

 zaměření na

neuromotoriku:

hrubá motorika

orientace v prostoru a ovládání vlastního těla, správné držení těla, jeho posílení a protažení


co nabízím Vašim dětem

rozvojové aktivity pro Vaše děti 

podpora dětem na všech úrovních

Život není jednostranný a je potřeba rozšiřovat dětem obzory z různých směrů.


Pohybové aktivity

Komplexní aktivity pro rozvoj dětí s Montessori prvky

Všestranné aktivity zaměřené na děti od nejútlejšího věku, od 6 měsíců, kde se zaměřujeme zejména na správný fyziologický vývoj dětí a rozvoj jejich pohybu. Za pomoci nejrůznějších sportovních pomůcek si osvojí nové činnosti a posílí tak vlastní koordinaci v prostoru a spolupráci se svým tělem. Rovněž se zde zaměřujeme na sociální rozvoj a navozování vztahů a spolupráci při různých činnostech s vrstevníky i rodiči. Aktivity jsou všestranné a díky prvkům z Montessori pedagogiky tak  podporují i vývoj jemné motoriky a s tím spojený i rozvoj řeči.


Smyslohrátky s batolátky 

Výtvarná dílnička a rozvojové Montessori aktivity

Rozvoj fantazie, kreativity a samostatnosti dětí ryze v jejich režii je podporování ve výtvarných dílničkách respektující opět přístup metodiky Montessori. Děti si vyzkouší nejrůznější techniky zejména na rozvoj jemné motoriky a prožitku maximálního propojení s činností, kde se podpoří rozvoj jejich řeči a kreativity. 

V Montessori rozvojové části pak podpoříme jejich intuitivní období a propojíme jejich vnímání se světem kolem nás tak, aby si rozšířily obzory a propojily své poznatky a naučily se tak na různých modelech a pomůckách jinou perspektivu světa. Využíváme k tomu všechny smysly a nejrůznější Montessori pomůcky včetně sensory aktivit.

Dětské řádění

Pohybem každým směrem

Lekce plná pohybu, kdy se děti nezastaví a vyřádí se v pravém slova smyslu zábavnou formou, kde nechybí krátká jógová rozcvička, zábavná pohybová kolektivní hra na podporu sociálního vývoje a seznámení se se sportovními potřebami a osvojení si základních činností (běh, skok, hod,...) prostřednictvím všech náčiní k tomu dostupných (míče, obruče, kruhy, lano, švédská bedna, koza, kladina,...) kde si děti díky veselé formě osvojují své návyky na sport, který je baví a upevňují si tak přístup ke zdravému životními stylu do budoucna.

Od hlavy k patě - Barefoot bosé nožky aktivity s jógovými hrami

Aktivity pro zdravější nožičky a lepší držení těla

Smysluplný pohyb, kde si zábavnou formou dětí posílí všechny svaly a pomůžou tak zdravějšímu držení těla a vývoji zejména jejich zádům a chodidlům. Lekce probíhá hravou a aktivní formou, kde je dětem nabídnuta jógová rozcvička za pomoci zvířecích maskotů, kterou postupně rozvineme v krátkou jógovou sestavu na posílení a protažení těla včetně jógových her na zlepšení postřehu a spolupráce s vlastním tělem i kamarády nevyjímaje zábavné aktivity na zlepšení kvality dechu a relaxační chvilky, kde děti na závěr využívají překážkovou dráhou plnou masážních, balančních, ortopedických a stimulačních prvků, které se pro zpestření prokládají různými zábavními cviky s postavičkou Surikaty pro zdravější chodidla. 

Tyto aktivity jsou vhodné jako prevence zdravého držení těla, posílení svalového tonusu, protažení šlach a zlepší klenby chodidel.

Lekce je od začátku dokonce plná smysluplného cíleného pohybu zaměřená hlavně proti špatnému držení těla, slabým břišním svalům a problémy s fyziologickým vývojem chodidel (plochá klenba, valgózní kotníky, haluxy, nohy do x, slabé břišní svaly). Lekce je ideální i jako prevence podpory správného fyziologického vývoje.

Písnička s pohybem

Muzikální lekce s hudebníkem a dramatickým pohybem

Podpoříme dětem vztah k hudbě, zaměříme se na rytmiku, poznávání různých druhů nástrojů naživo (klávesy, tahací harmonika, klávesová flétna, buben a další perkusní nástroje) a vše co nám zvuky v životě kolem nás přinášejí.

Lekce bude doplněná dramatickým pohybem s živou hudbou, kde se děti budou učit poznávat své emoce a pocity za pomoci veselých maskotů a dalších pomůcek.

Nebude chybět spousta písniček, básniček, pohybových her, tanečků a doplňujících aktivit k danému hudebnímu tématu respektujícímu svět kolem nás.


Cvičení pro maminky s dětmi

Protažení, posílení, relaxace - čas pro sebe


Bolavá záda, zkrácené šlachy a svaly, ochablý svalový tonus, chybějící uvolnění, relaxace a čas pro sebe, kde si srovnáte své myšlenky? 

S dětmi kolikrát utopie, protože nemáte hlídání a doma Vám dítě spíše skáče při snaze o cvičení po hlavě, než abyste dosáhly tíženého efektu. A nebo Vám schází motivace, nebo Vás to prostě samotnou nebaví.

Proto je tu pro Vás tato lekce. 

Jemné cvičení pro maminky s dětmi.

Dítě vezměte s sebou, bude pro něj připravena zábava ve stejném prostoru, kde budeme my a než se pustíme na samotné cvičení, trochu zadovádíme i s ním, aby se nabažilo Vaši pozornosti a zabavilo se posléze nad připravenými aktivitami samostatnou činností a Vy už jste měla čas jen sama pro sebe. 

Cvičení bude složené zejména z prvků jemné relaxační jógy, zejména na protažení a proti bolavým zádům. Zaměříme se na celkové protažení celého těla od hlavy k patě včetně drobného posílení ochablých svalů. Zapracujeme na zkrácených svalech a šlachách. Takový základ pro naše zdravější bytí. Prostě na to, co po těhotenství a při péči o dítě nejvíce strádá. Nejedná se o žádné náročné cvičení, kardio zónu a cviky, kde budeme zatínat zuby. Tady nám bude dobře a bude to mít smysl. 

Lekce bude občasně realizována na nějaké téma, například obohacení o cviky například na pročištění lymfatického systému, nebo na cviky pro lepší usínání, proti bolesti hlavy, stresu či proti bolavé menstruaci a nebo na ranní probuzení.

Nebude chybět ani pár minut relaxace a prostoru na své vlastní myšlenky při jemné relaxační hudbě, kdy se pokusíme utéct od každodenních starostí a povinností a budeme se věnovat sami sobě, svým myšlenkám.

Půjde zejména o vztah k sobě samé se smyslem, kdy se budeme cítit ve svém vlastním těle lépe.* Nejedná se o fyzio-cvičení ani rehabilitace a zdravotní posouzení chodidel či fyziologického vývoje určuje zásadně lékař. Zde se jedná o proprioceptivní stimulaci podporující správný vývoj a podporuje napravení vzniklých fyziologických odchylek ve vývoji dětí.