dětské pohybové aktivity

všestranné kurzy pro děti 


buďte v obraze, co se právě připravuje


co vám nabízím

rozvojové všestranné aktivity 

pro rodiče s dětmi

rozvoj fyzických, motorických a sociálních dovedností dětí

efektivně strávený čas rodiče s dítětem


cesta za sebepoznáním a samostatností dětí

Nabízím Vám smysluplně strávený čas rodiče s dítětem se záměrem všestranně rozvíjet Vaše děti za pomoci Montessori pedagogiky v všestranných kurzech

Základním kamenem je rozvíjet jejich fyzickou stránku včetně podpory fyziologického vývoje dětí včetně rozvoje psychomotoriky (neuromotoriku jemnou i hrubou, senzomotoriku a sociomotoriku).

Podpoříme společně jejich sociální rozvoj, spolupráci a navozování vztahů s vrstevníky.

Rozvineme jejich fyzické schopnosti, koordinaci a pohyb vlastního těla díky všestranným sportovním pomůckám. Posílíme jejich svalový tonus, protáhneme problematické zkrácené šlachy a vazy a pomůžeme napravit drobné fyziologické odchylky ve vývoji či jim naopak předejdeme.

Zlepšíme rozvoj řeči a pohybu díky trénování jemné a hrubé motoriky prostřednictvím různých aktivit zaměřených na všechny smysly v daném intuitivním období dítěte.

Zaměříme se na jejich správný fyziologický i psychický vývoj.

Společně si pomůžeme růst.


Nabízené všestranné aktivity pro Vaše děti 

a na co se v nich orientujeme:

Kurz 

Pohybové aktivity

podpora fyziologického rozvoje dětí od 4 měsíců do 4 let zaměřený na podporu jemné a hrubé motoriky včetně montessori aktivit, kde nechybí velká překážková dráha na rozvoj koordinace a rovnováhy včetně spolupráce s vlastním tělem

Kurz 

Od hlavy k patě

aktivní lekce cílená na protažení a posílení celého těla se zábavnými j´jógovými cviky napodobující zvířátka, kde nechybí ani relaxační a dechové momenty. Lekce je doplněna cviky a řáděním na barefoot překážkové bosí dráze pro zlepšení držení těla, jeho posílení a podpoření zdravého vývoje klenby a chodidel dětí

Kurz 

Smyslohrátky

všechny smysly rozvineme na zábavné volné neřízené lekci plné montessori pomůcek zaměřené zejména na rozvoj jemné motoriky, ale i poznávání světa kolem nás prostřednictvím modelů. Respektujeme intuitivní období dětí a proto si každý zvolí aktivitu, která momentálně vystihuje jeho období.  Nechybí ani tématická výtvarná dílnička plná různých  metod pro rozvoj kreativity a fantazie včetně smyslového koutku

Kurz 

Písnička s pohybem

živelná lekce s živou hudbou za doprovodu pianina, akordeonu či klávesové harmoniky včetně zpěvu, kde si vždy na určité téma užijeme pohyb s nějakou sportovní pomůckou. Budeme zpívat, učit se nové písničky a zkoušet perkusní nástroje, skákat a tančit do rytmu a podpoříme tak vztah k hudbě a rytmice

zaměření na

sociomotoriku

vzájemná spolupráce dětí, reakce a chování mezi vrstevníky, navozování vztahů

 zaměření na

neuromotoriku:

hrubá motorika

orientace v prostoru a ovládání vlastního těla, správné držení těla, jeho posílení a protažení


co nabízím Vašim dětem

rozvojové aktivity pro Vaše děti 

podpora dětem na všech úrovních

Život není jednostranný a je potřeba rozšiřovat dětem obzory z různých směrů.


Pohybové aktivity

Komplexní aktivity pro rozvoj dětí s Montessori prvky

Všestranné aktivity zaměřené na děti od nejútlejšího věku, od 6 měsíců, kde se zaměřujeme zejména na správný fyziologický vývoj dětí a rozvoj jejich pohybu. Za pomoci nejrůznějších sportovních pomůcek si osvojí nové činnosti a posílí tak vlastní koordinaci v prostoru a spolupráci se svým tělem. Rovněž se zde zaměřujeme na sociální rozvoj a navozování vztahů a spolupráci při různých činnostech s vrstevníky i rodiči. Aktivity jsou všestranné a díky prvkům z Montessori pedagogiky tak  podporují i vývoj jemné motoriky a s tím spojený i rozvoj řeči.


Smyslohrátky s batolátky 

Výtvarná dílnička a rozvojové Montessori aktivity

Rozvoj fantazie, kreativity a samostatnosti dětí ryze v jejich režii je podporování ve výtvarných dílničkách respektující opět přístup metodiky Montessori. Děti si vyzkouší nejrůznější techniky zejména na rozvoj jemné motoriky a prožitku maximálního propojení s činností, kde se podpoří rozvoj jejich řeči a kreativity. 

V Montessori rozvojové části pak podpoříme jejich intuitivní období a propojíme jejich vnímání se světem kolem nás tak, aby si rozšířily obzory a propojily své poznatky a naučily se tak na různých modelech a pomůckách jinou perspektivu světa. Využíváme k tomu všechny smysly a nejrůznější Montessori pomůcky včetně sensory aktivit.

Dětské řádění

Pohybem každým směrem

Lekce plná pohybu, kdy se děti nezastaví a vyřádí se v pravém slova smyslu zábavnou formou, kde nechybí krátká jógová rozcvička, zábavná pohybová kolektivní hra na podporu sociálního vývoje a seznámení se se sportovními potřebami a osvojení si základních činností (běh, skok, hod,...) prostřednictvím všech náčiní k tomu dostupných (míče, obruče, kruhy, lano, švédská bedna, koza, kladina,...) kde si děti díky veselé formě osvojují své návyky na sport, který je baví a upevňují si tak přístup ke zdravému životními stylu do budoucna.

Od hlavy k patě - Barefoot bosé nožky aktivity s jógovými hrami

Aktivity pro zdravější nožičky a lepší držení těla

Smysluplný pohyb, kde si zábavnou formou dětí posílí všechny svaly a pomůžou tak zdravějšímu držení těla a vývoji zejména jejich zádům a chodidlům. Lekce probíhá hravou a aktivní formou, kde je dětem nabídnuta jógová rozcvička za pomoci zvířecích maskotů, kterou postupně rozvineme v krátkou jógovou sestavu na posílení a protažení těla včetně jógových her na zlepšení postřehu a spolupráce s vlastním tělem i kamarády nevyjímaje zábavné aktivity na zlepšení kvality dechu a relaxační chvilky, kde děti na závěr využívají překážkovou dráhou plnou masážních, balančních, ortopedických a stimulačních prvků, které se pro zpestření prokládají různými zábavními cviky s postavičkou Surikaty pro zdravější chodidla. 

Tyto aktivity jsou vhodné jako prevence zdravého držení těla, posílení svalového tonusu, protažení šlach a zlepší klenby chodidel.

Lekce je od začátku dokonce plná smysluplného cíleného pohybu zaměřená hlavně proti špatnému držení těla, slabým břišním svalům a problémy s fyziologickým vývojem chodidel (plochá klenba, valgózní kotníky, haluxy, nohy do x, slabé břišní svaly). Lekce je ideální i jako prevence podpory správného fyziologického vývoje.

Písnička s pohybem

Muzikální lekce s hudebníkem a dramatickým pohybem

Podpoříme dětem vztah k hudbě, zaměříme se na rytmiku, poznávání různých druhů nástrojů naživo (klávesy, tahací harmonika, klávesová flétna, buben a další perkusní nástroje) a vše co nám zvuky v životě kolem nás přinášejí.

Lekce bude doplněná dramatickým pohybem s živou hudbou, kde se děti budou učit poznávat své emoce a pocity za pomoci veselých maskotů a dalších pomůcek.

Nebude chybět spousta písniček, básniček, pohybových her, tanečků a doplňujících aktivit k danému hudebnímu tématu respektujícímu svět kolem nás.


Cvičení pro maminky s dětmi

Protažení, posílení, relaxace - čas pro sebe


Bolavá záda, zkrácené šlachy a svaly, ochablý svalový tonus, chybějící uvolnění, relaxace a čas pro sebe, kde si srovnáte své myšlenky? 

S dětmi kolikrát utopie, protože nemáte hlídání a doma Vám dítě spíše skáče při snaze o cvičení po hlavě, než abyste dosáhly tíženého efektu. A nebo Vám schází motivace, nebo Vás to prostě samotnou nebaví.

Proto je tu pro Vás tato lekce. 

Jemné cvičení pro maminky s dětmi.

Dítě vezměte s sebou, bude pro něj připravena zábava ve stejném prostoru, kde budeme my a než se pustíme na samotné cvičení, trochu zadovádíme i s ním, aby se nabažilo Vaši pozornosti a zabavilo se posléze nad připravenými aktivitami samostatnou činností a Vy už jste měla čas jen sama pro sebe. 

Cvičení bude složené zejména z prvků jemné relaxační jógy, zejména na protažení a proti bolavým zádům. Zaměříme se na celkové protažení celého těla od hlavy k patě včetně drobného posílení ochablých svalů. Zapracujeme na zkrácených svalech a šlachách. Takový základ pro naše zdravější bytí. Prostě na to, co po těhotenství a při péči o dítě nejvíce strádá. Nejedná se o žádné náročné cvičení, kardio zónu a cviky, kde budeme zatínat zuby. Tady nám bude dobře a bude to mít smysl. 

Lekce bude občasně realizována na nějaké téma, například obohacení o cviky například na pročištění lymfatického systému, nebo na cviky pro lepší usínání, proti bolesti hlavy, stresu či proti bolavé menstruaci a nebo na ranní probuzení.

Nebude chybět ani pár minut relaxace a prostoru na své vlastní myšlenky při jemné relaxační hudbě, kdy se pokusíme utéct od každodenních starostí a povinností a budeme se věnovat sami sobě, svým myšlenkám.

Půjde zejména o vztah k sobě samé se smyslem, kdy se budeme cítit ve svém vlastním těle lépe.* Nejedná se o fyzio-cvičení ani rehabilitace a zdravotní posouzení chodidel či fyziologického vývoje určuje zásadně lékař. Zde se jedná o proprioceptivní stimulaci podporující správný vývoj a podporuje napravení vzniklých fyziologických odchylek ve vývoji dětí.