Pravidla

Pravidla

ať se cítíme bezpečně na obou stranách

Pravidla a podmínky pro registraci kurzu, rezervaci, objednávky, odhlašování, náhrady a 

bezpečnost při lekci


Pravidla uceleného kurzu:

 • Pro účast na kurzech je potřeba se přihlásit prostřednictvím přihlašovacího on-line formuláře, který je k dispozici ke stažení v záložce "Registrace do kurzu". 
 • Po jeho vyplnění, čímž zároveň souhlasíte s pravidly a podmínkami zde sepsanými, a jeho odesláním budete zpětně kontaktováni s potvrzením volné kapacity v kurzu po jeho naplnění minimální kapacity pro otevření kurzu. 
 • Následně se Vám vystaví faktura a provede se závazná rezervace místa vybraného kurzu. V případě, že neuhradíte zbylou část kurzu, která je splatná na první lekci vybraného kurzu, první rezervační částka propadá bez nároku na vrácení peněz či přepsání na jinou osobu.
 • Každý ucelený kurz má pevně daný počet lekcí, odvíjí se to dle počtu pracovních dnů, státních svátků a prázdnin v daném období, kdy a v jaké lokalitě se kurz koná. Detaily každého kurzu, kdy se lekce konají a nekonají, včetně ceny, lokality a věkového rozpětí či popisu kurzu naleznete zde na webových stránkách v záložce "Rozvrh a rezervace místa".
 • Účastníci kurzu mají přednostní právo pro přihlášení se do navazujícího kurzu stejné i starší věkové kategorie.
 • Odhlašování z lekcí v uzavřených kurzech je možné prostřednictvím rozvrhu nejpozději 3 hodiny před začátkem prvního ranního kurzu/lekce, tedy do 6:00 hodin v daný den.  Jinak lekce propadá bez nároku na náhradu či vrácení peněz a budou Vám v systému odečteny příslušné kredity.
 • Čerpání náhrad uvidíte při řádném odhlášení ze systému v sekci "náhrady" v rezervačním systému, který Vám dle zakoupeného kurzu a příslušné věkové kategorie umožní čerpat v průběhu 1.pololetí náhrady dle volné kapacity v ostatních kurzech odpovídajících Vámi zvoleného kurzu (věková kategorie a druh kurzu).
 • Odhlašování z lekcí v otevřených kurzech je možné prostřednictvím rozvrhu nejpozději do 20h den před konáním lekce. Jinak lekce propadá bez nároku na náhradu či vrácení peněz a budou Vám v systému odečteny příslušné kredity či vystavena faktura pro uhrazení objednané lekce.
 • Potvrzení o nekonání otevřených lekcí při nenaplnění minimální kapacity se dozvíte do 21h den před konáním lekce. 
 • Nevyčerpané lekce se nedají převádět do dalšího uceleného kurzu v následujícím ani dalším období ani převádět na jiné osoby. Každý rok se tak sice děje, ale vyhrazuji si toto právo pro případ, že by došlo ke změně lokalit a nebo nenaplnění kapacity pro otevření kurzů a podobně, tak aby nedocházelo k nedorozumění.
 • Kurzovné je nepřenosné a vztahuje se na uvedené dítě (jméno a datum narození).
 • Kurzovné není možné vracet za žádné nevyčerpané lekce, náhrady ani kredity po skončení uceleného období.
 • V případě, že by se kurz nekonal z důvody ze strany provozovatele/lektora, budete mít možnost si danou lekci nahradit v průběhu kurzu v jakékoli lokalitě. Případně se vypíší náhradní lekce v náhradních termínech v lokalitě vybrané lektorem v návaznosti na možnosti zajištění prostor.
 • V případě, že by se z důvodu nenaplnění kapacity kurz neotevřel, bude Vám vrácená celá uhrazená částka nebo nabídnuta jiná lokalita či spojení podobně starých dětí do jedné skupinky. Minimální počet dětí pro otevření kurzu je 6.
 • V případě, že by vaše dítě v průběhu kurzu předběhlo vývojově své vrstevníky, mám kapacitu na případný přesun do pokročilejší skupinky a naopak. Děti ale rostou společně a náplň lekce se spolu s jejich vývojem upravuje. 
 • Umístění dítěte do dané skupinky je dobré konzultovat, kdybyste měli nesrovnalosti či pochybnosti, kam dítě správně zařadit. Prioritou je schopnost dětí, kdy věk je orientační. 
 • Na kurzy, prosím, nechoďte, pokud u sebe nebo svého dítěte evidujete sebemenší známky počínající nemoci/virózy jako je teplota, kašel či rýma. Stejně tak, pokud jste se bezprostředně vědomě setkali s někým kdo měl infekční onemocnění a byli byste tak v případně inkubační době (například neštovice, impetigo, spála, zánět očních spojivek, vši, roupy, střevní či břišní viróza a podobně). Děkuji za ohleduplnost k ostatním. V opačném případě si lektorka vyhrazuje právo Vás požádat o odchod z lekce pro zajištění bezpečného prostředí pro ostatní účastníky. Pevně věřím v ohleduplnost všech.
 • Každý účastník kurzu se registruje do rezervačního systému, kde mu budou připsány v rozvrhu kredity a nahrané lekce, kde bude moci spravovat svůj účet (odhlášení a náhrady včetně nákupu jednorázových lekcí). Odkaz na rezervační systém je v záložce "Rozvrh a rezervace místa".
 • Pro platby na účet, prosím, vždy do zprávy pro příjemce uvádějte jméno osoby, která kurz objednávala včetně jména dítěte a vybranou lokalitu a druh aktivity, kterou objednáváte. Po platbě Vám bude automaticky vystaven pokladní doklad.

Bezpečnostní pokyny

Bezpečnostní pokyny k organizovaným kurzům, jednotlivým lekcím a dalším aktivitám pro děti s doprovodem odpovědné osoby: 

 • Rodič či doprovázející odpovědná osoba nese odpovědnost za dítě při vykonávání pohybových aktivit, které vykonává dle instrukcí lektora, které odpovědná doprovázející osoba uzpůsobuje aktuálním pohybovým a fyzickým zdatnostem dítěte s ohledem na jeho zdravotní stav a případné zdravotní či pohybové omezení či indispozice. 
 • Veškeré sportovní náčiní a další pomůcky používané k vedené lekci používá doprovázející odpovědná osoba pouze na vyzvání lektora a využívá je dle instrukcí a používá je k účelu, pro který jsou určeny. Doprovázející zodpovědná osoba odpovídá, že bude dítě využívat sportovní náčiní a další pomůcky využívat dle instrukcí a k účelu, pro který jsou určeny. 
 • Doprovázející osoba ani dítě neotevírá okna, skříně a nemanipuluje bez vyzvání s žádným náčiním či vybavením v prostorách určených pro lekci. 
 • Během lekce se nesmí jíst ani žvýkat, to platí pro doprovázející osobu i dítě. V každé lokalitě jsou určeny prostory, kde máte zázemí na nakrmení, převlečení či přebalení dítěte v soukromí, aniž by se narušoval chod a plynulost lekce. 
 • Při pohybové aktivitě musí mít dítě v tělocvičně protiskluzovou očištěnou vnitřní obuv (tenisky, capáčky) a nesmí vykonávat pohybové aktivity v punčocháčích. V prostorách s dřevěnou podlahou či kobercem, nechám na úvaze doprovázející osoby, zda je podle něj vhodné chodit pouze v ponožkách bez obuvi. Za dítě nese odpovědnost doprovázející osoba. 
 • Doprovázející osoba musí mít vždy ochráněny chodidla (ponožky, punčochy, očištěnou obuv), pohyb s bosou nohou je z hygienických důvodů přísně zakázán.
 • Na lekce doporučuji pohodlné oblečení pro dítě i doprovázející osobu, aby byla zajištěna pružnost a neomezování pohybu. Do pohybu se často zapojuje i doprovázející osoba.
 • Veškeré své věci, jako obuv, svrchní oblečení, přebalovací tašky či kabelky nebo autosedačky (vajíčka) a podobně nechávejte, prosím, v prostorách k tomu určených. Nenoste tyto věci, prosím, do tělocvičny. Berte si s sebou pouze cenné věci, které se ukládají do vyhrazených prostor a pití pro sebe a dítě. Ve všech lokalitách jsou k dispozici prostory, kde můžete věci odložit, aby nám nepřekážely v prostoru pro bezpečný pohyb.
 • Doprovázející osoba odpovídá za odložené osobní věci v taškách i mimo ně.    
 • Během lekce se pořizují fotografie či videa. V případě, že by Vám to vadilo, prosím, nahlaste tuto skutečnost lektorce. 
 • Podepsáním pravidel spolu se závaznou přihláškou udělujete souhlas s pořizováním fotografií či videí pro využití na sociálních sítích či v jiném reklamním sdělení.