co nabízím


UCELENÉ KURZY

pro efektivní dosažení komplexního progresu Vašich dětí nabízím ucelené všestranné kurzy od pohybových aktivit s Montessori pedagogikou pro rozvoj jejich psychomotoriky (neuro, senzo a sociomotoriky) zaměřené na předškolkové děti od 4 měsíců do 4 let po hudební pohybové lekce, j´ógo hrátky včetně programu pro mateřské školky nevyjímaje aktivit pro ranné školáky ve věku od 3 do 5 let


POHYBOVÉ AKTIVITY S MONTESSORI PRAKTIKAMI 

PRO RODIČE S DĚTMI

Podporovat v dětech všestrannost, pozitivní vztah ke sportu a snahu rozvíjet dětem jejich schopnosti pramení už v nejútlejším věku. Na mých kurzech si za pomoci nejrůznějších sportovních pomůcek budou posilovat vlastní koordinaci těla v prostoru a díky montessori praktikám si hravou formou procvičí jemnou a hrubou motoriku a získají sociální vazby a naučí se spolupráci s vrstevníky. 

Vliv rodiče na dítě má nepostradatelný význam minimálně až do věku 3 let a proto se snažím podporovat efektivně strávený čas rodiče s dítětem, kde získáváme přínos ze vzájemné spolupráce a objevování nových věcí.

Vývojové fáze dětí jsou naprosto individuální, a jsem dalo by se říci odpůrce škatulkování dětí, co by kdy měly dělat. Proto děti třídím dle jejich dosažených fyzických schopností, kdy věk je zcela orientační. 

Dítě se musí cítit ve svém prostředí bezpečně, bez nátlaku a mít takový kolektiv, kde mu bude příjemně a bude mít možnost posouvat se svým tempem kupředu.

Na mých lekcích děti přijdou do kontaktu s netradičními aktivitami respektující svět kolem nás, velkou spoustou pomůcek ze sportovního světa i rozvojových činností s Montessori přístupem.

Každá lekce má svůj neměnný základ pro snazší orientaci dětí, ale přesto je pokaždé jiná a zábavná a přináší tak dětem nové a nové podněty a poznatky a osvojování si nových činností.

 

Nelezoucí robátka od 4 měsíců

První setkávání maminek s dětmi a dalšími maminkami se stejně starými dětmi, kde si během půlhodinové lekce budeme ukazovat manipulační techniky, ukazovat si jak můžeme trávit s dětmi čas doma, budeme jemně posilovat a podporovat jejich fyziologický vývoj zejména za pomoci overbalů a gymnastických míčů, kde nebude chybět vždy nějaká pomůcka na poznávání nových podnětů. Maminky zde naváží vazby, které jsou zejména v tomto ranném období tolik důležité.

Lezoucí robátka / začínající lezci od 6 měsíců

Určeno pro ty nejmenší z nás, kteří už uvítají společnost svých vrstevníků, kdy daná potřeba vznik právě okolo půl roku věku. První pohybové poznávání svého okolí, kdy si společně ukotvujeme vazbu s rodičem a za pomoci jemných aktivit rozvíjíme své psychomotorické schopnosti a postupně se dostaneme k lezní až prvním krůčkům, kde dbáme právě na správnou a zdravou vertikalizaci dětí a prohlubování zdatností důležitých vývojových fází. Lekce je plná písniček, básniček, jemného posilování a pozvolného poznávání různých pomůcek ze světa Montessori pedagogiky. Nechybí ani překážková dráha na posilování hlubokého stabilizačního systému.

Chodící robátka (cca  12  - 24 měsíců)

Lekce vhodná pro samostatně chodící děti, kde se z jemného pomalého rozkoukávacího kurzu dostáváme plynule k té pořádné zábavě. Na lekci se děti naučí velkou spoustu činností zábavnou formou, hrou, na různá témata respektující dění kolem nás včetně základního didaktického poznávání světa kolem nás. K tomu využíváme široku škálu aktivit a pomůcek. Nechybí ani sportovní vyžití s nejrůznějšími pomůckami, kde si děti osvojí základ jejich používání, seznámí se základními pohybovým dovednostmi a na velké překážkové dráze si posílí své svaly, zlepší koordinaci v prostoru, budou pracovat s vahou svého těla a užijí si spoustu zábavy. Každá lekce má svůj základ, ale je různorodá, pestrá a zábavná. Děti se učí socializaci s vrstevníky a začínají se pomalu osamosta´tňovat v různých připravených aktivitách.

Běhající robátka ( 2 - 4 roky)

Tento kurz je určen pro předškolkové rošťáky, kterým není žádná akce cizí a už si umí každou překážku doslova užít. I tak se budeme vzájemně zdokonalovat v naší koordinaci a hlavně spolupráci se svými vrstevníky a připravovat se na školku - osvojovat si různé poznatky ze života, osamostatňovat se v různých činnostech a budeme postupně zvládat různé základy sportovních disciplín (hod míčem, skoky, podlézání a přelézání, schody a podobně). Zaměřujeme se hlavně na sociomotoriku a pohybové schopnosti. Překážková dráha pro rozvoj stability a senzomotorická sestava nám pomůže spolu s Montessori cvičeními v rozvoji řeči a posílení vnitřního svalstva. Každá lekce je tematická - na různá témata využíváme zábavné i vzdělávací pomůcky zejména ze světa Montessori pedagogiky, kde si děti osvojí nejrůznější činnosti a schopnosti k tomu vázané. Učí se kooperaci s vrstevníky i samostatnosti. Osvojí si spoustu básniček, písniček, poznají sportovní pomůcky a podpoří se jim široké povědomí o světe kolem nás.


Ukázka z lekcí:

Pohybové aktivity pro nejmenší nechodící dětičky ve věku od 6 měsíců do cca 12 měsíců

Pohybové aktivity pro čerstvé chodce ve věku od cca 12 měsíců do 2 let

Pohybové aktivity pro běhající starší dětičky a děti připravující se na přechod do školky od 2 do 4 let


Takovéto používáme na každé lekci Montessori pomůcky pro rozvoj jemné motoriky a propojení mozkových hemisfér 


SMYSLOHRÁTKY S BATOLÁTKY MONTESSORI PŘÍSTUPEM

PRO RODIČE S DĚTMI

Mít svůj styl, svou fantazii a rozvíjet si svůj potenciál ve svém intuitivním období

Neplnit očekávání druhých a zaměřit se na svůj cíl.

To vše je cílem smyslohrátek kde se představivosti a fantazii meze nekladou.

Aktivity jsou vhodné pro rodiče s dětmi od věku cca 18 měsíců.

Lekce je rozdělena na dvě poloviny a to z důvodu udržení pozornosti dětí. V první části se budeme zaměřovat na výtvarné aktivity s prožitkem pod taktovou principu Montessori přístupu a ve druhé části se zaměříme na ryze Montessori aktivity s cílem rozvíjet a podporovat dětem jejich intuitivní období v poznávání světa kolem nás. K tomu budeme využívat různé metody, techniky, pomůcky i pracovní listy a to vždy na dané téma respektující aktuální svět kolem nás.

Děti a jejich svět

My dospělí jsme orientovaní na výsledek. Uvařit chutné jídlo, splnit úkol v zaměstnání a podobně. Děti jsou jinak založené, jsou přirozené a proto, i když se Vám zdá, že jejich výtvarničení je doslova skoro v přízni s Piccassem, je to právě to správné, co Vaše dítě posouvá dál. Důvěřujte mu a nechte ho být sám s sebou. Je to to nejlepší, co pro své dítě můžete udělat.  

Cíl výtvarných aktivit

Rozvoj a podporování jejich fantazie. Rozvoj jemné motoriky a s tím spojeného rozvoje řeči. Uvolnění se a získávání jistoty a nalezení sebe sama.  

Cíl Montessori aktivit

Co není v ruce, není v hlavě.

Montessori přístup k rozšiřování dovedností, znalostí a schopností dětí má za následek jejich ucelený propojený přehled o světe nenásilnou zábavnou formou, kdy jim propojení jejich smyslů dopomůže k uvědomění si, propojení a zapamatování věcí z běžného praktického života, toho, co se děje kolem nich.

K tomu nabízím právě tento kroužek pro děti od 18 měsíců, kde si děti pod mou taktovkou užijí spousty zábavy a dozví se něco ze života. Jednou využijeme Montessori pomůcky, jindy zase pracovní sešity pro nejmenší, poznáme spousty modelů a ukážeme si je v reálné situaci a nebo si budeme hrát s pískem, vodou a dalšími senzo pomůckami tak, aby to korespondovalo s aktuálním plánem korespondující s ročními obdobími a toho, co se kolem nás právě děje.

Vše je připraveno tak, aby odpovídalo aktuálnímu intuitivnímu období Vašeho dítěte, kdy si v každé aktivitě najde právě to své.

Ukázka z lekcí:


Ukázka z lekcí:


Písnička s pohybem

Hudební lekce

Podpoříme dětem vztah k hudbě, zaměříme se na rytmiku a rozvoj hudebního vnímání se zapojením zábavných činností na určité téma od tanečního pojetí po sportovní a třeba i výtvarné či smyslové, aby každá lekce byla jiná a přinesla dětem bohaté zážitky a podpořila jejich všestranný rozvoj

Lekce bude doplněná dramatickým pohybem, kde se děti budou učit poznávat své emoce a pocity za pomoci veselých maskotů a dalších pomůcek.

Nebude chybět spousta písniček, básniček, pohybových her, tanečků a doplňujících aktivit k danému hudebnímu tématu respektujícímu svět kolem nás.

Lekce bude plná hudby, pohybu, poznání a zábavy.DĚTSKÉ ŘÁDĚNÍ

HRAVÉ SPORTOVNÍ ŘÁDĚNÍ DĚTÍ 

Endorfiny potřebují i děti. Vybít energii, získávat sebedůvěru nad zvládnutými novými i objevenými činnostmi, zlepšování svých schopností, navozování týmové spolupráce, radost ze společně dosaženého cíle, ale i umět prohrávat - to vše děti potřebují - a získají to třeba na Dětském řádění, kde budou během lekce řádit tak, aby se vybily, ale zároveň i dobily energii. Aby se protáhli a společně si v pohybu něco zahrály. A v neposlední řadě si vyzkoušely oblíbené sportovní náčiní jakou jsou kruhy, lana, velkou žíněnku a skoky do ní a nebo se naučily skákat přes kozu, přelézt bednu a podobně. No a nesmí chybět tolik populární a pro dětské tělo prospěšná opičí, překážková, dráha, kde si zdokonalí orientaci v prostoru, koordinaci vlastního těla a hlavně si posílí slabá místa na těle, nejčastěji tak bříško a z něho plynoucí plochá chodidla, slabá záda a nezdravý postoj či zkrácené šlachy.

To vše společně veselou zábavnou formou bez drilu zažijí každý pátek v zrekonstruovaných prostorách Sokola Petrovice.

Řádění je určeno pro školkové děti od věku 2 let. 

Rezervace místa nutná v rezervačním systému - rozvrhu.Ukázka z lekcí:


Od hlavy k patě

Barefoot aktivity - bosé nožky a jógové hry

Pohyb dětem s hlubším smyslem.

Pro zdravější nožky a lepší držení těla. 👣

Dopřejte dětem smysluplný pohyb.

Děti si zde zábavnou formou posílí všechny svaly, zejména břišní a zádové s a pomůžou tak zdravějšímu držení těla za pomoci jógových her a jógových cviků, které hravě zvládnou skutečně i nejmenší děti od 18 měsíců.

Lekce bude probíhat hravou a aktivní formou, kde bude probíhat jógová rozcvička složená ze zábavných cviků a her pro posílení všech svalů těla pro jeho správné držení a protažení, abychom podpořili jeho správný fyziologický vývoj. Dále pomocí překážkové dráhy plné masážních, balančních, ortopedických a stimulačních prvků podpoříme zdravý a správný vývoj chodidel, který budeme prokládat různými cviky pro zdravější chodidla.

Vhodné jako prevence zdravého držení těla, lepší klenby chodidel a dostatku pohybu pro zdravý vývoj a zdravý životní styl vašich dětí.

Lekce bude od začátku dokonce plná smysluplného cíleného pohybu zaměřená hlavně proti špatnému držení těla, slabým břišním svalům a problémy s fyziologickým vývojem chodidel (plochá klenba, valgózní kotníky, haluxy, nohy do x, slabé břišní svaly, pokleslá ramínka, vypouklé bříško). Lekce je ideální i jako prevence podpory správného fyziologického vývoje.

Děti se nezastaví, zasportují, protáhnou, posílí své svaly a užijí si spousty zábavy na oblíbené opičí dráze, která bude dominantou lekce.

 

Ukázka z lekcí:Sportovky I.

Hravé základy sportu a sportovní příprava 

Pro rodiče s dětmi ve věku 2 - 5 let

Sportovky pro rodiče s dětmi ve věku 2-5 let, kde se děti seznámí se základy sportu hravou a zábavnou formou a získají tak primární sportovní dovednosti a všeobecnou sportovní průpravu, která dětem zajistí ucelený souhrn aktivit, osvojení si sportovních pomůcek a získávání fyzické zdatnosti včetně socializace s vrstevníky prostřednictvím kooperativních kolektivních her podporující jejich správný fyzický i psychický vývoj.

Lekce budou v doprovodu rodičů, kde se aktivně zapojíte pro budování vztahu i v rámci společných volnočasových aktivních činnostech. Lekce budou obsahovat motivované uvítání s maskotem, protažení pro osvojení si správného sportování, kolektivní a kooperační hry s vrstevníky, sportovní aktivity, základní atletické prvky včetně pomůcek a činnosti zaměřené na zlepšení koordinace v prostoru, posílení celého těla, zdolávání překážek, zlepšení fyzického výkonu a hlavně budování pozitivního vztahu ke sporu s hravým veselým přístupem. 


Sportovky II.

Základy atletiky a pohybová průprava

Pro rodiče s dětmi ve věku 3 - 6 let

Sportovky pro rodiče s dětmi ve věku 3-6 let, kde se děti seznámí se základy atletiky a komplexní sportovní průpravy, kde získají primární sportovní dovednosti a osvojení si sportovních pomůcek, jako přípravu pro další sportovní aktivity (atletiku či další sporty), která dětem zajistí ucelený soubor činností, osvojení si sportovních pomůcek a získávání fyzické zdatnosti včetně socializace s vrstevníky prostřednictvím kooperativních kolektivních her podporující jejich správný fyzický i psychický vývoj.

Lekce budou v doprovodu rodičů, kde se aktivně zapojíte pro budování vztahu i v rámci společných volnočasových aktivních činnostech. Lekce budou obsahovat motivované uvítání s maskotem, protažení pro osvojení si správného sportování, kolektivní a kooperační hry s vrstevníky, sportovní aktivity, základní atletické prvky včetně pomůcek a činnosti zaměřené na zlepšení koordinace v prostoru, posílení celého těla, zdolávání překážek, zlepšení fyzického výkonu a hlavně budování pozitivního vztahu ke sporu s hravým veselým přístupem. 


SPECIALIZOVANÉ KROUŽKY PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLKOU TO NEKOČNÍ, ZDE ZAČÍNÁ DALŠÍ CESTA

Pohybové a kreativní kroužky rovněž nabízím i pro předškolní děti v rámci odpoledního dobrovolného vzdělávání dětí.

Nyní se aktivně vyskytuji ve školce MŠ Klubíčko v Nupakách, MŠ Větrník v Říčanech, v MŠ Formanská v budově Na Vojtěšce a v budově ve Vodnické v Praze 4.

Nabízené kurzy:

- Montessori aktivity pro rozvoj pravé a levé hemisféry pro zkvalitnění řeči, kreslení a posléze psaní

- Od hlavy k patě -  jógohrátky s barefoot aktivitami na podporu fyziologického vývoje dětí a pozitivnímu vztahu k pohybu

- Písnička s pohybem - lekce plná hudby pro rozvoj rytmu doplněné pohybovými aktivitami ahraním na perkusní nástroje

- Výtvarka s prožitkem - samostatná výtvarná činnost zaměřená na prožitek nikoli na výsledek podporující rozvoj jemné motoriky, kreativity a fantazie