co nabízím


UCELENÉ KURZY

pro efektivní dosažení komplexního progresu Vašich dětí nabízím ucelené všestranné kurzy od pohybových aktivit s Montessori pedagogikou pro rozvoj jejich psychomotoriky (neuro, senzo a sociomotoriky) zaměřené na předškolkové děti od 4 měsíců do 4 let po hudební pohybové lekce v doprovodu živé hudby s muzikantem až po lekce zaměřené na rozvoj smyslů, kreativity a fantazie v rámci smyslohrátek včetně programu pro mateřské školky nevyjímaje aktivit pro ranné školáky


POHYBOVÉ AKTIVITY S MONTESSORI PRAKTIKAMI 

PRO RODIČE S DĚTMI

Podporovat v dětech všestrannost, pozitivní vztah ke sportu a snahu rozvíjet dětem jejich schopnosti pramení už v nejútlejším věku. Na mých kurzech si za pomoci nejrůznějších sportovních pomůcek budou posilovat vlastní koordinaci těla v prostoru a díky montessori praktikám si hravou formou procvičí jemnou a hrubou motoriku a získají sociální vazby a naučí se spolupráci s vrstevníky. 

Vliv rodiče na dítě má nepostradatelný význam minimálně až do věku 3 let a proto se snažím podporovat efektivně strávený čas rodiče s dítětem, kde získáváme přínos ze vzájemné spolupráce a objevování nových věcí.

Vývojové fáze dětí jsou naprosto individuální, a jsem dalo by se říci odpůrce škatulkování dětí, co by kdy měly dělat. Proto děti třídím dle jejich dosažených fyzických schopností, kdy věk je zcela orientační. 

Dítě se musí cítit ve svém prostředí bezpečně, bez nátlaku a mít takový kolektiv, kde mu bude příjemně a bude mít možnost posouvat se svým tempem kupředu.
 

Nelezoucí robátka od 4 měsíců

První setkávání maminek s dětmi a dalšími maminkami se stejně starými dětmi, kde si během půlhodinové lekce budeme ukazovat manipulační techniky, ukazovat si jak můžeme trávit s dětmi čas doma, budeme jemně posilovat a podporovat jejich fyziologický vývoj zejména za pomoci overbalů a gymnastických míčů, kde nebude chybět vždy nějaká pomůcka na poznávání nových podnětů. Maminky zde naváží vazby, které jsou zejména v tomto ranném období tolik důležité.

Lezoucí robátka / začínající lezci od 6 měsíců

Určeno pro ty nejmenší z nás, kteří už uvítají společnost svých vrstevníků, kdy daná potřeba vznik právě okolo půl roku věku. První pohybové poznávání svého okolí, kdy si společně ukotvujeme vazbu s rodičem a za pomoci jemných aktivit rozvíjíme své psychomotorické schopnosti a postupně se dostaneme k plazení/lezní až prvním krůčkům, kde dbáme právě na správnou a zdravou vertikalizaci dětí a prohlubování zdatností důležitých vývojových fází.

Chodící robátka (cca  12  - 24 měsíců)

Utéct prvnímu roku je snad největší klišé, které považuji až za tristní. Každý se postavíme na své nohy až uznáme za vhodné a naše fyziologické možnosti nám to bezpečně dovolí. Proto je tento kurz v širším rozpětí a je určen pro děti, které už na svých nohách skutečně stojí a jsou schopné chodit více méně bez opory. Bez pádu se to samozřejmě neobejde, ale chůzi potřebujeme pro další osamostatňování se a rozvoji fyzických schopností, koordinaci a spolupráci s vlastním tělem v prostoru. Zaměřujeme se hlavně na senzo a neuromotoriku. Stabilní chůze je zde podstatná pro to, abych mohla děti pořádně rozpohybovat a zdokonalovat i jejich postřeh, reakceschopnost a vytrvalost.

Běhající robátka ( 2 - 4 roky)

Tento kurz je určen pro předškolkové rošťáky, kterým není žádná akce cizí a už si umí každou překážku doslova užít. I tak se budeme vzájemně zdokonalovat v naší koordinaci a hlavně spolupráci se svými vrstevníky a připravovat se na školku - osvojovat si různé poznatky ze života, osamostatňovat se v různých činnostech a budeme postupně zvládat různé základy sportovních disciplín (hod míčem, skoky, podlézání a přelézání, schody a podobně. Zaměřujeme se hlavně na sociomotoriku a pohybové schopnosti. Překážková dráha pro rozvoj stability a senzomotorická sestava nám pomůže spolu s Montessori cvičeními v rozvoji řeči a posílení vnitřního svalstva.


Ukázka z lekcí:

Pohybové aktivity pro nejmenší nechodící dětičky ve věku od 6 měsíců do cca 12 měsíců

Pohybové aktivity pro čerstvé chodce ve věku od cca 12 měsíců do 2 let

Pohybové aktivity pro běhající starší dětičky a děti připravující se na přechod do školky od 2 do 4 let


Takovéto používáme na každé lekci Montessori pomůcky pro rozvoj jemné motoriky a propojení mozkových hemisfér 


SMYSLOHRÁTKY S BATOLÁTKY MONTESSORI PŘÍSTUPEM

PRO RODIČE S DĚTMI

Mít svůj styl, svou fantazii a rozvíjet si svůj potenciál ve svém intuitivním období

Neplnit očekávání druhých a zaměřit se na svůj cíl.

To vše je cílem smyslohrátek kde se představivosti a fantazii meze nekladou.

Aktivity jsou vhodné pro rodiče s dětmi od věku cca 18 měsíců.

Lekce je rozdělena na dvě poloviny a to z důvodu udržení pozornosti dětí. V první části se budeme zaměřovat na výtvarné aktivity s prožitkem pod taktovou principu Montessori přístupu a ve druhé části se zaměříme na ryze Montessori aktivity s cílem rozvíjet a podporovat dětem jejich intuitivní období v poznávání světa kolem nás. K tomu budeme využívat různé metody, techniky, pomůcky i pracovní listy a to vždy na dané téma respektující aktuální svět kolem nás.

Děti a jejich svět

My dospělí jsme orientovaní na výsledek. Uvařit chutné jídlo, splnit úkol v zaměstnání a podobně. Děti jsou jinak založené, jsou přirozené a proto, i když se Vám zdá, že jejich výtvarničení je doslova skoro v přízni s Piccassem, je to právě to správné, co Vaše dítě posouvá dál. Důvěřujte mu a nechte ho být sám s sebou. Je to to nejlepší, co pro své dítě můžete udělat.  

Cíl výtvarných aktivit

Rozvoj a podporování jejich fantazie. Rozvoj jemné motoriky a s tím spojeného rozvoje řeči. Uvolnění se a získávání jistoty a nalezení sebe sama.  

Cíl Montessori aktivit

Co není v ruce, není v hlavě.

Montessori přístup k rozšiřování dovedností, znalostí a schopností dětí má za následek jejich ucelený propojený přehled o světe nenásilnou zábavnou formou, kdy jim propojení jejich smyslů dopomůže k uvědomění si, propojení a zapamatování věcí z běžného praktického života, toho, co se děje kolem nich.

K tomu nabízím právě tento kroužek pro děti od 18 měsíců, kde si děti pod mou taktovkou užijí spousty zábavy a dozví se něco ze života. Jednou využijeme Montessori pomůcky, jindy zase pracovní sešity pro nejmenší, poznáme spousty modelů a ukážeme si je v reálné situaci a nebo si budeme hrát s pískem, vodou a dalšími senzo pomůckami tak, aby to korespondovalo s aktuálním plánem korespondující s ročními obdobími a toho, co se kolem nás právě děje.

Vše je připraveno tak, aby odpovídalo aktuálnímu intuitivnímu období Vašeho dítěte, kdy si v každé aktivitě najde právě to své.

Ukázka z lekcí:


Ukázka z lekcí:


Písnička s pohybem

Muzikální lekce s hudebníkem s dramatickým pohybem

Každá lekce bude provázena mnou a  hudebníkem, skladatelem a improvizátorem panem Petrem Novákem, který se více jak 10 let věnuje učitelství hudbě dětem a mládeži včetně lektorování hry na klávesy a další perkusní nástroje.

Na lekcích budeme moci slyšet písničky v doprovodu kláves, tahací harmoniky, klávesové flétny, bubnu či dalších perkusních nástrojů jako je bongo, rumbakoule a podobně. Díky tomu se děti seznámí s širokou škálou hudebních nástrojů a podpoříme tak jejich vztah k hudbě a rozvoji rytmiky. 

Lekce bude doplněná dramatickým pohybem s živou hudbou, kde se děti budou učit poznávat své emoce a pocity za pomoci veselých maskotů a dalších pomůcek.

Nebude chybět spousta písniček, básniček, pohybových her, tanečků a doplňujících aktivit k danému hudebnímu tématu respektujícímu svět kolem nás.

Tato lekce dětem díky bohatým zkušenostem pana Petra Nováka rozšíří jejich obzory a přivítá je do neomezených možností světa hudby a pohybu, kde se v připravených tematických lekcích zaměříme právě na ty nejmenší z nás.

Lekce bude plná hudby, pohybu, poznání a zábavy.DĚTSKÉ ŘÁDĚNÍ

HRAVÉ SPORTOVNÍ ŘÁDĚNÍ DĚTÍ 

Endorfiny potřebují i děti. Vybít energii, získávat sebedůvěru nad zvládnutými novými i objevenými činnostmi, zlepšování svých schopností, navozování týmové spolupráce, radost ze společně dosaženého cíle, ale i umět prohrávat - to vše děti potřebují - a získají to třeba na Dětském řádění, kde budou během lekce řádit tak, aby se vybily, ale zároveň i dobily energii. Aby se protáhli a společně si v pohybu něco zahrály. A v neposlední řadě si vyzkoušely oblíbené sportovní náčiní jakou jsou kruhy, lana, velkou žíněnku a skoky do ní a nebo se naučily skákat přes kozu, přelézt bednu a podobně. No a nesmí chybět tolik populární a pro dětské tělo prospěšná opičí, překážková, dráha, kde si zdokonalí orientaci v prostoru, koordinaci vlastního těla a hlavně si posílí slabá místa na těle, nejčastěji tak bříško a z něho plynoucí plochá chodidla, slabá záda a nezdravý postoj či zkrácené šlachy.

To vše společně veselou zábavnou formou bez drilu zažijí každý pátek v zrekonstruovaných prostorách Sokola Petrovice.

Řádění je určeno pro školkové děti od věku 3 let. Po dohodě je možné přivést a zapojit i mladšího samostatně chodícího sourozence.

Pro nejmenší nechodící děti bude připraven malý koutek s maxi molitanovou stavebnicí pro jejich zabavení, než jejich sourozenci vybijí svoji energii a děti už nevydrží třeba v nosítku či sedět a pozorovat.

Rezervace místa nutná v rezervačním systému - rozvrhu.Ukázka z lekcí:


Od hlavy k patě

Barefoot aktivity - bosé nožky a jógové hry

Pohyb dětem s hlubším smyslem.

Pro zdravější nožky a lepší držení těla. 👣

Dopřejte dětem smysluplný pohyb.

Děti si zde zábavnou formou posílí všechny svaly, zejména břišní a zádové s a pomůžou tak zdravějšímu držení těla za pomoci jógových her a jógových cviků. 

Lekce bude probíhat hravou a aktivní formou, kde bude probíhat jógová rozcvička složená ze zábavných cviků a her pro posílení všech svalů těla pro jeho správné držení a protažení, abychom podpořili jeho správný fyziologický vývoj. Dále pomocí překážkové dráhy plné masážních, balančních, ortopedických a stimulačních prvků podpoříme zdravý a správný vývoj chodidel, který budeme prokládat různými cviky pro zdravější chodidla.

Vhodné jako prevence zdravého držení těla, lepší klenby chodidel a dostatku pohybu pro zdravý vývoj a zdravý životní styl vašich dětí.

Lekce bude od začátku dokonce plná smysluplného cíleného pohybu zaměřená hlavně proti špatnému držení těla, slabým břišním svalům a problémy s fyziologickým vývojem chodidel (plochá klenba, valgózní kotníky, haluxy, nohy do x, slabé břišní svaly). Lekce je ideální i jako prevence podpory správného fyziologického vývoje.

Děti se nezastaví, zasportují, protáhnou, posílí své svaly a užijí si spousty zábavy na oblíbené opičí dráze, která bude dominantou lekce.¨

 

Ukázka z lekcí:SPECIALIZOVANÉ KROUŽKY PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLKOU TO NEKOČNÍ, ZDE ZAČÍNÁ DALŠÍ CESTA

Pohybové a kreativní kroužky rovněž nabízím i pro předškolní děti v rámci odpoledního dobrovolného vzdělávání dětí.

Nyní se aktivně vyskytuji ve školce MŠ Klubíčko v Nupakách, MŠ Větrník v Říčanech, v MŠ Formanská v budově Na Vojtěšce a v budově ve Vodnické v Praze 4.

Nabízené kurzy:

- Montessori aktivity pro rozvoj pravé a levé hemisféry pro zkvalitnění řeči, kreslení a posléze psaní

- Od hlavy k patě -  jógohrátky s barefoot aktivitami na podporu fyziologického vývoje dětí a pozitivnímu vztahu k pohybu

- Písnička s pohybem - lekce plná hudby pro rozvoj rytmu doplněné pohybovými aktivitami ahraním na perkusní nástroje

- Výtvarka s prožitkem - samostatná výtvarná činnost zaměřená na prožitek nikoli na výsledek podporující rozvoj jemné motoriky, kreativity a fantazieNAROZENINOVÉ OSLAVY

Měli byste zájem o organizovanou činnost pro Vaše děti na narozeninové oslavě, svatbě či jiné příležitosti, kde chcete zabavit děti a dopřát jim radost a zábavu? Využijte mé nabídky, kde je na prvním místě Vaše spokojenost.